Photos

Marie Lys

Soprano

Portraits

Adele (Die Fledermaus)

Photos Chris Christodoulou

Galatea (Acis and Galatea)

©Magali Dougados

Eurilla (Orlando Paladino)

©Alain Wicht